Prawo karne wykonawcze

 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • odroczenie wykonania kary
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • udzielenie przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary
 • rozłożenie grzywny na raty
 • wydanie wyroku łącznego
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • zadośćuczynienie od Aresztu Śledczego za złe warunki celi i pogorszenie stanu zdrowia w trakcie tymczasowego aresztowania
 • zatarcie skazania