Anna Kuś - Kluka

radca prawny

 

Świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, reprezentując ich w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji państwowej i samorządowej. Usługi prawne świadczone przez radcę prawnego Annę Kuś-Kluka obejmują również udzielanie porad i opinii prawnych, opracowywanie, bądź opiniowanie umów, zakładanie spółek, udział w negocjacjach i mediacjach, wdrożenie systemu ochrony danych w przedsiębiorstwach.

 

Radca prawny Anna Kuś-Kluka oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, prawa ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa rodzinnego.

 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych na Akademii WSB, Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

 

Od czerwca 2020 roku działa w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Anna Kuś-Kluka w Bielsku-Białej.

 

Współpracuje z Kancelarią od grudnia 2021 r.

 

Włada językiem angielskim.

 

Dane kontaktowe