Prawo budowlane

  • postępowania sporne z organami architektonicznymi oraz organami nadzoru budowlanego
  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
  • prowadzenie postępowań spornych w przypadku odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych
  • legalizacja samowoli budowlanej

 

Kancelaria współpracuje z projektantami i inżynierami budownictwa.